bond 2In december 2018 is verschenen een speciale uitgave van Meer Ovver Meddo; De Meddose Bond.
Boekje was bij voorinschrijving te betellen. Er zijn echter nog enkele exemplaren beschikbaar.
Een (foto)boekwerk over de geschiedenis vanaf de oprichting tot de liqiudatie. Er zijn veel foto’s opgenomen van bestuurders en medewerkers. Ook zijn er enkele tekeningen geplaatst van de toenmalige pastoor in Meddo Dijkers.
Het boekje is te bestellen bij het secretariaat van Meddo’s Verleden via telefoonnummer 0543-569665 of via email meddo.verleden@gmail.com

bond 1